Knowledgebase: Dokümanlar
Eğitim-Bonding
Posted by Murat BÜLBÜL on 26 January 2015 10:24 AM

Labris Network Teaming (Bonding)

Kesintisizlik adına yapılan en önemli işlemlerden biridir network teaming. Yani birden fazla network kartının tek network kartı gibi tanınması ve bağlantılardan birinin kopması durumunda diğer bağlantılardan kesintisizlik sağlanması.

 

Bonding modülü Linux işletim sistemi çekirdeği desteği ile gelir. Ethernet kartı standartı olarak IEEE 802 kullanılır. Bonding modülünün 6 farklı şekilde çalışma yapısı bulunur.

mode=1 Aktif-yedek mantığı ile çalışır. Sadece bir arayüz aktiftir. Diğerleri sadece ve sadece asıl olan çalışmaz ise devreye girer. Hata toleransı sağlar.

mode=2 [(Kaynak MAC adresi XOR hedef MAC adresi) % arayüz sayısı] algoritmasına göre paketleri gönderir. Böylece her hedef için aynı arayüzü seçmiş olur. Yük paylaşımı ve hata toleransı sağlar.

mode=3 Broadcast çeşididir. Tüm paketleri tüm arayüzlerden gönderir. Hata toleransı sağlar.

mode=4 IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation. Belirtilen standarda göre çalışır. Çalışması için sürücülerinin ethtool desteğinin olması gerekir. Ayrıca anahtarlama cihazı üzerinde de 802.3ad ayarlarının yapılması gerekir.

mode=5 Bu modda ise toplam yük her arayüzün kendi yüküne göre paylaşılır. Her arayüzün yükü hızına oranla ölçülür. Gelen trafik aktif ilk arayüz tarafından alınır. Eğer bu arayüz çalışmaz ise herhangi diğer bir arayüz aynı MAC adresi ile işlemi devralır. Çalışması için sürücülerinin ethtool desteğinin olması gerekir.

mode=6 Bu modda ise hem gidiş hemde geliş trafiği yük paylaşımı yapılır ve özel bir anahtarlama cihazı desteği gerektirmez. IPv4 üzerinden bu işlemi gerçekleştirir.Bonding Yapılandırması:

Topolojide eth1 ve eth2 arabirimleri bond yapısının birer parçası olacaktır.Öncelikle eth1 ve eth2 arabirimlerinin ayarlarını yaparak

İşleme başlıyoruz. Daha sonra da bonding için kullanacağımız arabirimin

ayarlarını yapacağız.

 

 

 

 

 

Eth1 arabirim ayarları:

# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

DEVICE=eth1

ONBOOT=yes

MASTER=eth99

SLAVE=yes

NOZEROCONF=yes

Eth2 arabirim ayarları:

# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2

DEVICE=eth2

ONBOOT=yes

MASTER=eth99

SLAVE=yes

NOZEROCONF=yes

 

 

Bond işlemi için bir eth99 adında sanal interface oluşturuyoruz. Bond yapılandırılması yapılmadan önce ağ kartlarına atanmış bir TCP/IP adresi varsa bunlar temizlenmelidir.

# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth99

DEVICE=eth99

IPADDR=192.168.1.1

NETMASK=255.255.255.0

ONBOOT=yes

BOOTPROTO=none

USERCTL=noBond interface kartı için alias ve diğer ayarları yazacağımız conf dosyasını oluşturuyoruz.

#vim /etc/modprobe.d/bonding.conf

alias eth99 bonding

options eth99 mode=4 miimon=100Bonding işleminin aktif olabilmesi için modülün kernele yüklenmesini sağlıyoruz.

# modprobe bonding

# rebootBonding durumunu anlık görüntülemek için aşağıdaki komut uygulanır. 

# watch cat /proc/net/bonding/eth99

 

Bilgi: Bonding mode=4 Cisco da LACP ye karşılık gelmektedir.

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Help Desk Software by Kayako Fusion