RSS Feed
Knowledgebase : Türkçe > Dokümanlar > Labris Wauth+
     
GENEL BAKış XML yöntemine göre sms ayarları nasıl yapılır? N KOşULLAR Labris Wauth lisansına sahip olunmalıdır. SMS Wauth özelliği kullanıma açık olmalıdır. Labris Wauth Genel ayarlar yapılmış olmalıdır. SENARYO Xml yöntemi ile gerekli sm...
GENEL BAKış Wauth yekilendirmesi ile çalışan ağlarda bazı cihazların yetkilendirme dışı bırakılması gerektiği durumlar oluşmaktadır. Bu durumlarda IP/Fiziksel adres/IP-Aralığı olacak şekilde tanımlar yapılabilir. Fiziksel Adres ile tanım yapılması öne...
GENEL BAKış Kurumsal ağlarda veya misafir ağlarında Kullanıcı yetkilendirmesi ile giriş işlemlerinin yapılıp bu giriş bilgileri ile internet kullanıcılarının kayıt altına alınması ve güvenlik politikalarının bu kullanıcılara özel uygunlanması ihtiyacı...
Help Desk Software by Kayako Fusion