Knowledgebase: Dokümanlar
HTML
Posted by Bekir SOYLU on 06 June 2014 11:21 AM
Html Kodu  Html Numarası  Sembol/Karakter  Açıklama 

İ İ Büyük I-umlaut

ı ı Küçük i-umlaut
Ö Ö Ö Büyük O-umlaut
ö ö ö Küçük o-umlaut
Ü Ü Ü Büyük U-umlaut
ü ü ü Küçük u-umlaut
Ç Ç Ç Büyük C-cedil
ç ç ç Küçük c-cedil

Ğ Ğ Büyük G-breve

ğ ğ Küçük g-breve

Ş Ş Büyük S-cedil

ş ş Küçük s-cedil
(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako Fusion