Knowledgebase: IDS/IPS
Bonding(EtherChannel) Yapılandırması
Posted by Murat BÜLBÜL on 17 August 2014 08:33 PM

Labris Cihazında hem iç arabirim hemde dış arabirim için bonding yapısını oluşturalım.

Arabirim yapılandırmaları aşağıdaki gibi olmalıdır:

//İç bacak slave1
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
DEVICE=eth2
ONBOOT=yes
MASTER=eth99
SLAVE=yes
NOZEROCONF=yes

//İç bacak slave2
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth4
DEVICE=eth4
ONBOOT=yes
MASTER=eth99
SLAVE=yes
NOZEROCONF=yes

//Dış bacak slave1
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3
DEVICE=eth3
ONBOOT=yes
MASTER=eth88
SLAVE=yes
NOZEROCONF=yes

//Dış bacak slave2
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth5
DEVICE=eth5
ONBOOT=yes
MASTER=eth88
SLAVE=yes
NOZEROCONF=yes

//Bond iç
#cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth99 
DEVICE=eth99
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no

//Bond Dış
#cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth88
DEVICE=eth88
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no

//Bond module eth99 ve eth88
#cat /etc/modprobe.d/bonding.conf 
alias eth88 bonding
options eth88 mode=4 miimon=100
alias eth99 bonding
options eth99 mode=4 miimon=100

Note: Bonding mode=4 Cisco da LACP ye karşılık gelmektedir.

 

Cihazı bridge mode da yapılandırmak istersek, eth88 ve eth99 arasında bridge oluşturmak yeterli olacaktır.

//Bridge 
#cat /etc/sysconfig/labris-bridge
br0 eth88 eth99 0.0.0.0 0.0.0.0 up

 

Cisco

//////////////////////////////////////////////////////////////////

Cisco Tarafında Layer3 LACP(mode:4) yapılandırması:

 

Switch# configure terminal  

Switch(config)# interface port-channel 5 

Switch(config-if)# no switchport 

Switch(config-if)# ip address 172.10.20.10 255.255.255.0 

Switch(config-if)# end 

 

Switch# configure terminal  

Switch(config)# interface range gigabitethernet0/4 -5  

Switch(config-if-range)# no ip address  

Switch(config-if-range)# channel-group 5 mode active  

Switch(config-if-range)# end 


//Etherchannel durumu:
Switch# show etherchannel brief

 

 

Yazan:Murat BÜLBÜL

(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Help Desk Software by Kayako Fusion