Knowledgebase
Sunucu Yük Dengeleme Modülü (LB)
Posted by Emre ÇELİK on 11 January 2023 04:49 PM

 

Sunucu yük dengeleme modülüne giriş yapıldığında "dışarıya duyurulan servisler" kısımına public ip ve port yazılır. Bağlantı paylaştırma sekmesi altından istenilen paylaştırma yöntemi seçilir:

 

1- Ağırlık gözeterek en az bağlantı olana : Bu seçenek içeride yönlendirilecek sunuculardan en az yükü olana bağlantıları yönlendirir.

2- Ağırlık gözeterek rastgele(roundrobin) : Yükü içeriye rastgele bir sunucuya yönlendirir. Zaman önemlidir.

3- Rastgele : Herhangi bir koşul göz önüne almadan bağlantıları rastgele yollar.

4- En az bağlantı olana : İçerdeki sunucular da en az bağlantı olana yönlendirir.

 

Bu seçenekler görselde görülen "Ekle", "Sil" ve "Güncelle" butonları ile değiştirilebilir.

 

----

 

Bu modülde ki 2. kısım ise, içerideki sunuculara yükleri nasıl dağıtacağımız ile ilgili işlemleri içerir.

Buradaki kısımlar;

İç adres : İçerideki sunucunun adresi.

Port : Kontrol edeceği port.

Ağırlık : Sunucu da yükleri nasıl paylaştıracağı hakkındaki bilgi.

Kontrol aralığı : Ne sıklıkla kontrol edileceği.

Kontrol portu : Hangi portun kontrol edileceği.

 

 

Buraya aynı ip'li ama farklı port kontrol eden seçeneklerde eklenilebilir. Yine buradaki "Ekle", "Sil" ve "Güncelle" butonu ile değişiklikler yapılır. Buranın genel amacı dışarıdan gelen isteklerin içerideki hangi sunucuya yönlendirileceğini belirlemektir.

 

(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Help Desk Software by Kayako Fusion