RSS Feed
Knowledgebase : Türkçe > Labris UTM > IDS/IPS
     
Labris Cihazında hem iç arabirim hemde dış arabirim için bonding yapısını oluşturalım. Arabirim yapılandırmaları aşağıdaki gibi olmalıdır: //İç bacak slave1 # cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2 DEVICE=eth2 ONBOOT=yes MASTER=eth99 SLAVE...
LABRİS IDS/IPS Labris IDS/IPS sistemi çok güçlü bir sistem olmakla birlikte, çok kullanışlı bir imza yapısı sunmaktadır. Sistem Labris FW sistemini IPS olarak kullanmaktadır. Bu sebeple trafik kontrol etme sırasında herhangi bir trafik yavaşlığına seb...
Help Desk Software by Kayako Fusion