You do not have the permissions required to view this article, or the article does not exist.
RSS Feed
Knowledgebase


DHCP Dhcp ağına dahil olan cihazların ip adresi, ağ maskesi, ağ geçidi ve dns adresini otomatik olarak atar. Bir bilgisayar network'e erişmek istediğinde bir istek yollar ve dhcp server'den bir ip alır. Server bilgisayarın bu isteğine ip adresi ile...
Labris SSL VPN Client
Labris UTM Release Notes v4
Sürüm Notları v4
GENEL BAKış XML yöntemine göre sms ayarları nasıl yapılır? N KOşULLAR Labris Wauth lisansına sahip olunmalıdır. SMS Wauth özelliği kullanıma açık olmalıdır. Labris Wauth Genel ayarlar yapılmış olmalıdır. SENARYO Xml yöntemi ile gerekli sm...
Sunucu yük dengeleme modülüne giriş yapıldığında "dışarıya duyurulan servisler" kısımına public ip ve port yazılır. Bağlantı paylaştırma sekmesi altından istenilen paylaştırma yöntemi seçilir: 1- Ağırlık gözeterek en az bağlantı olana : Bu seçenek ...
Most Popular 
 
Recent Articles 
 
Help Desk Software by Kayako Fusion